Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Tukkukaupan toimialalle kuuluvien yritysten liikevaihdon jakauma, %

Tukkukauppa       Agentuuri- toiminta Maatalous-
peräisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukku-
kauppa
Elintar- vikkeiden, juomien ja tupakan tukku-kauppa Talous-
tavaroiden tukku-
kauppa
Tieto- ja viestintä- teknisten laitteiden tukku-kauppa    Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Muu erikoistunut tukkukauppa Muu tukku-
kauppa
   CPA      tol 461       tol 462       tol 463      tol 464    tol 465        tol 466        tol 467 tol 469 
Tukkukaupan osuus 1,3 93,9 95,5 97,1 93,7 89,4 94,1 98,9
Agentuurikaupan osuus 0,9 0,4 3,5 1,7 1,3 1,8 2,7 0
Vähittäiskaupan osuus 0,2 5,5 0,8 0,5 0,2 2,8 3,1 0
Moottoriajoneuvo-jen ja moottori-pyörien tukku- ja vähittäiskaupan osuus 0 0 0 0,1 0 5,3 0 0
Liikevaihdon osuus muusta toiminnasta 97,7 0,1 0,2 0,6 4,8 0,8 0,1 1,1
Liikevaihdon prosenttiosuus yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Tukkukaupan määrävuositilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 029 551 2297, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2013, Liitetaulukko 2. Tukkukaupan toimialalle kuuluvien yritysten liikevaihdon jakauma, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkm/2013/tkm_2013_2015-04-29_tau_002_fi.html