Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.4.2015

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu hidastui viimeisen viiden vuoden aikana

Tukkukaupan liikevaihto vuonna 2013 oli 65,3 miljardia, vuonna 2008 liikevaihto oli 59,6 miljardia ja vuonna 2003 se oli 42,6 miljardia. Kasvuprosentti vuodesta 2003 vuoteen 2008 oli 29 ja välillä 2008-2013 se oli 9. Vuonna 2013 tuotteiden suurimpana eränä olivat polttoaineet, joiden liikevaihto oli 13,4 miljardia euroa. Toiseksi suurimpana eränä olivat koneet ja laitteet, joiden liikevaihto oli 4,3 miljardia sekä kolmanneksi suurimman tuote-erän muut elintarvikkeet, kuten kalat ja nilviäiset liikevaihto oli 3,6 miljardia.

Tukkukaupan liikevaihdon kehitys vuosina 2003-2013, miljardia euroa

Tukkukaupan liikevaihdon kehitys vuosina 2003-2013, miljardia euroa

Tukkukaupan liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin

Tukkukaupan liikevaihdon jakautumisessa tuoteryhmittäin muu erikoistunut tukkukauppa oli suurin erä ja toiseksi suurin erä oli elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa. Pienin tukkukaupan erä oli maatalousraaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa. Liitetaulukosta 1. voi nähdä tuotteiden liikevaihdot myös toimialoittain.

Tukkukaupan CPA-tuoteryhmien liikevaihdot vuonna 2013, miljardia euroa

Tukkukaupan CPA-tuoteryhmien liikevaihdot vuonna 2013, miljardia euroa

Lähde: Tukkukaupan määrävuositilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 029 551 2297, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 307,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkm/2013/tkm_2013_2015-04-29_tie_001_fi.html