Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, november

Omsättningsindex för industrin 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik