Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2016, november

Statistik över vägtrafikolyckor 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden

Dela