Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2017, augusti

Statistik över vägtrafikolyckor 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden

Dela