Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, februari

Statistik över vägtrafikolyckor 2014, juli

2014
juli
Offentliggöranden