Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 2:a kvartalet

Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 4:e kvartalet

2016
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik