Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 3:e kvartalet

Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 1:a kvartalet

2018
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik