Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 1:a kvartalet

2019
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik