Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2013

Toimiala Lukumäärä Osalliset yhteensä Menetetyt työpäivät
Kaikki yhteensä 121 19 567 25 999
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3 979 754
02 Metsätalous ja puunkorjuu 3 979 754
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 94 172
C Teollisuus 62 10 601 14 818
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 1 571 1 866
13 Tekstiilien valmistus 3 605 801
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 200 ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9 2 455 3 610
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 2 150 93
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 165 197
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 6 420 437
24 Metallien jalostus 9 482 486
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3 350 535
27 Sähkölaitteiden valmistus 2 74 15
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9 1 878 2 847
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 5 1 560 3 142
32 Muu valmistus 1 20 9
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 671 782
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 5 487 819
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 64 ..
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 1 64 ..
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 6 325 269
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 4 217 217
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 2 108 52
H Kuljetus ja varastointi 28 5 165 6 898
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 6 1 762 2 554
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 19 1 235 2 026
53 Posti- ja kuriiritoiminta 3 2 168 2 318
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 37 56
J Informaatio ja viestintä 3 975 1 947
60 Radio- ja televisiotoiminta 1 .. 185
61 Televiestintä 2 975 1 763
L Kiinteistöalan toiminta 1 42 53
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 160 ..
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1 160 ..
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4 269 214
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 2 169 88
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 2 100 126
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 350 ..
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 19 ..
86 Terveyspalvelut 1 16 ..
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 1 3 ..

Lähde: Työtaistelut 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2013, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2013/tta_2013_2014-04-29_tau_001_fi.html