Tabellbilaga 1. Arbetskonflikterna efter näringsgren (TOL 2008) år 2013

Näringsgren Antal Delaktiga Förlorade arbetsdagar
Totalt 121 19 567 25 999
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 979 754
02 Skogsbruk 3 979 754
B Utvinning av mineral 2 94 172
C Tillverkning 62 10 601 14 818
10 Livsmedelsframställning 7 1 571 1 866
13 Textilvarutillverkning 3 605 801
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 200 ..
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9 2 455 3 610
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 2 150 93
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 165 197
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 6 420 437
24 Stål- och metallframställning 9 482 486
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 3 350 535
27 Tillverkning av elapparatur 2 74 15
28 Tillverkning av övriga maskiner 9 1 878 2 847
30 Tillverkning av andra transportmedel 5 1 560 3 142
32 Annan tillverkning 1 20 9
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3 671 782
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 487 819
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 64 ..
38 Avfallshantering; återvinning 1 64 ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6 325 269
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 4 217 217
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 2 108 52
H Transport och magasinering 28 5 165 6 898
49 Landtransport; transport i rörsystem 6 1 762 2 554
52 Magasinering och stödtjänster till transport 19 1 235 2 026
53 Post- och kurirverksamhet 3 2 168 2 318
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 37 56
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3 975 1 947
60 Planering och sändning av program 1 .. 185
61 Telekommunikation 2 975 1 763
L Fastighetsverksamhet 1 42 53
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 160 ..
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 1 160 ..
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4 269 214
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 2 169 88
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 2 100 126
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1 350 ..
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 2 19 ..
86 Hälso- och sjukvård 1 16 ..
87 Vård och omsorg med boende 1 3 ..

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2013, Tabellbilaga 1. Arbetskonflikterna efter näringsgren (TOL 2008) år 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2013/tta_2013_2014-04-29_tau_001_sv.html