Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2015

Toimiala Tieto
  Lukumäärä Osalliset yhteensä Menetetyt työpäivät
Kaikki yhteensä 163 134 427 108 911
C Teollisuus 30 55 197 51 281
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 424 .. 1)
14 Vaatteiden valmistus 1 93 ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) 1 75 ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 4 252 276
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 59 ..
24 Metallien jalostus 2 2 403 ..
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2 127 ..
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 1 781 3 197
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 61 ..
Useampi C alatoimiala 6 49 922 43 841
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 972 ..
F Rakentaminen 2 9 456 ..
42 Maa- ja vesirakentaminen 1 96 ..
Useampi F alatoimiala 1 9 360 ..
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 10 6 700 3 571
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 2 112 ..
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5 1 096 56
Useampi G alatoimiala 3 5 492 3 445
H Kuljetus ja varastointi 91 30 478 21 850
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 3 328 473
50 Vesiliikenne 1 .. ..
51 Ilmaliikenne 3 .. ..
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 42 5 143 1 255
53 Posti- ja kuriiritoiminta 39 20 017 15 462
Useampi H alatoimiala 3 4 990 4 660
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 700 ..
J Informaatio ja viestintä 4 4 354 2 270
60 Radio- ja televisiotoiminta 1 17 ..
61 Televiestintä 3 4 337 ..
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3 3 068 1 340
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 2 792 ..
Useampi K alatoimiala 1 2 276 ..
L Kiinteistöalan toiminta 1 658 ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 330 ..
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 2 330 ..
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4 1 930 804
78 Työllistämistoiminta 2 .. ..
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 1 21 ..
Useampi N alatoimiala 1 1 909 ..
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 .. ..
P Koulutus 1 312 ..
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 4 250 77
S Muu palvelutoiminta 1 15 ..
Useampi päätoimiala 7 20 007 16 220
1) .. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi

Lähde: Työtaistelut 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2015, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2015/tta_2015_2016-04-28_tau_001_fi.html