Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2016

Toimiala Tieto
  Lukumäärä Osalliset yhteensä Menetetyt työpäivät
Kaikki yhteensä 69 7 287 6 584
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 75 .. 1)
07 Metallimalmien louhinta 1 75 ..
C Teollisuus 29 3 798 4 556
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 74 ..
11 Juomien valmistus 1 250 ..
14 Vaatteiden valmistus 1 55 ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 3 394 376
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 58 ..
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 2 0 ..
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 24 ..
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 155 ..
24 Metallien jalostus 1 1 113 ..
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 217 167
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 2 137 182
27 Sähkölaitteiden valmistus 2 156 246
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 3 356 372
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 3 673 571
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1 136 ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 295 403
F Rakentaminen 1 15 ..
42 Maa- ja vesirakentaminen 1 15 ..
G Tukku- ja vähittäiskauppa 2 150 ..
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 2 150 ..
H Kuljetus ja varastointi 22 2 013 1 093
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 6 393 299
51 Ilmaliikenne 4 30 1
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 11 1 583 787
53 Posti- ja kuriiritoiminta 1 7 ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 140 ..
56 Ravitsemistoiminta 1 140 ..
J Informaatio ja viestintä 2 94 ..
58 Kustannustoiminta 1 44 ..
61 Televiestintä 1 50 ..
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3 373 164
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2 370 ..
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 1 3 ..
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3 134 232
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 1 20 ..
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 2 114 ..
P Koulutus 1 100 ..
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 100 ..
86 Terveyspalvelut 1 100 ..
1) .. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi

Lähde: Työtaistelut 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2016, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2016/tta_2016_2017-04-28_tau_001_fi.html