Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 15.5.2019

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 4,5 procent under första kvartalet 2019 jämfört med året innan. Priserna på varor och tjänster inom produktionen steg med över 5 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med något under 3 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 1:a kvartalet 2019

Index (2015=100) Indextal I/2019 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 105,6 0,3 4,5
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 105,6 0,0 5,3
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 105,5 1,1 2,6

Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av dyrare djurfoder, el och bränsle. Djurfodren blev 12 procent dyrare på årsnivå. Elpriserna steg i samma takt, dvs. med 11 procent. Bränslepriserna steg med 5 procent.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erika Artimo 029 551 3654, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2019/01/ttohi_2019_01_2019-05-15_tie_001_sv.html