Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.07.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 12 -2,1 0,7 2,8
2014 / 01 -6,2 -6,1 0,1
2014 / 02 -5,4 -5,1 0,3
2014 / 03 -2,2 -3,9 -1,7
2014 / 04 -5,2 -5,0 0,2
C Tillverkning 2013 / 12 0,3 3,3 3,0
2014 / 01 -7,7 -7,5 0,2
2014 / 02 -4,9 -4,5 0,4
2014 / 03 0,0 -1,9 -1,9
2014 / 04 -4,3 -4,0 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 12 -11,4 -11,4 0,0
2014 / 01 1,6 1,6 0,0
2014 / 02 -9,8 -9,8 0,0
2014 / 03 -17,8 -17,8 0,0
2014 / 04 -16,4 -16,8 -0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 12 7,2 6,5 -0,7
2014 / 01 -11,1 -10,9 0,2
2014 / 02 1,5 1,9 0,4
2014 / 03 -3,6 -3,6 0,0
2014 / 04 5,3 5,4 0,1
16-17 Skogsindustri 2013 / 12 7,2 7,3 0,1
2014 / 01 -3,0 -2,6 0,4
2014 / 02 1,6 2,3 0,7
2014 / 03 0,2 1,8 1,6
2014 / 04 -3,8 -4,5 -0,7
19-22 Kemisk industri 2013 / 12 -3,6 -5,5 -1,9
2014 / 01 -3,3 -3,2 0,1
2014 / 02 -3,8 -3,7 0,1
2014 / 03 6,9 7,5 0,6
2014 / 04 4,4 4,2 -0,2
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 12 -0,3 6,0 6,3
2014 / 01 -9,0 -9,2 -0,2
2014 / 02 -9,4 -9,1 0,3
2014 / 03 -2,1 -7,3 -5,2
2014 / 04 -9,0 -8,3 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 12 -16,0 -10,1 5,9
2014 / 01 -19,0 -18,4 0,6
2014 / 02 -10,9 -10,8 0,1
2014 / 03 -10,6 -10,7 -0,1
2014 / 04 -15,1 -15,0 0,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 12 2,9 4,8 1,9
2014 / 01 -6,3 -6,2 0,1
2014 / 02 -4,2 -3,8 0,4
2014 / 03 1,3 -0,9 -2,2
2014 / 04 -3,0 -2,7 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/05/ttvi_2014_05_2014-07-10_rev_001_sv.html