Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, november

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.07.2015 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 12 3,6 3,2 -0,4
2015 / 01 -7,2 -6,4 0,8
2015 / 02 -5,1 -4,1 1,0
2015 / 03 -2,1 -2,1 0,0
2015 / 04 -4,2 -4,0 0,2
C Tillverkning 2014 / 12 4,4 3,7 -0,7
2015 / 01 -6,4 -5,6 0,8
2015 / 02 -4,8 -3,8 1,0
2015 / 03 -2,3 -2,5 -0,2
2015 / 04 -4,9 -4,6 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 12 -1,4 -1,4 0,0
2015 / 01 -10,5 -10,5 0,0
2015 / 02 -5,3 -5,3 0,0
2015 / 03 3,3 3,3 0,0
2015 / 04 4,1 4,1 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 12 1,9 4,8 2,9
2015 / 01 -9,4 -8,2 1,2
2015 / 02 -4,6 -3,5 1,1
2015 / 03 -0,1 1,6 1,7
2015 / 04 -5,4 -6,9 -1,5
16-17 Skogsindustri 2014 / 12 0,8 1,8 1,0
2015 / 01 -1,9 -2,9 -1,0
2015 / 02 -5,3 -3,3 2,0
2015 / 03 -2,8 -2,7 0,1
2015 / 04 -1,5 -1,2 0,3
19-22 Kemisk industri 2014 / 12 9,8 9,7 -0,1
2015 / 01 -8,5 -5,0 3,5
2015 / 02 -5,3 -2,9 2,4
2015 / 03 -1,0 0,7 1,7
2015 / 04 -9,7 -7,0 2,7
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 12 5,7 3,3 -2,4
2015 / 01 -5,1 -4,7 0,4
2015 / 02 -4,7 -4,0 0,7
2015 / 03 -3,8 -5,1 -1,3
2015 / 04 -4,3 -3,6 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 12 6,5 -0,8 -7,3
2015 / 01 3,6 2,0 -1,6
2015 / 02 -5,6 -4,3 1,3
2015 / 03 -0,5 0,3 0,8
2015 / 04 1,4 2,0 0,6
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 12 4,1 4,4 0,3
2015 / 01 -7,5 -6,6 0,9
2015 / 02 -4,7 -3,7 1,0
2015 / 03 -2,6 -2,8 -0,2
2015 / 04 -5,7 -5,4 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/05/ttvi_2015_05_2015-07-10_rev_001_sv.html