Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, marraskuu

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 huhtikuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 huhtikuussa. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi huhtikuussa 0,7 prosenttia maaliskuusta.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi huhtikuussa 4,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi huhtikuussa 1,3 prosenttia maaliskuusta.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2017 Huhti / 2016 Huhti Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2017 Huhti / 2016 Huhti Kausitasoitettu muutosprosentti, 2017 Huhti / 2017 Maalis
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -3,3 3,1 0,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,5 -1,1 -1,1 -7,9
C Teollisuus 84,3 -3,1 4,5 1,3
10 Elintarvikkeiden valmistus 6,9 -9,0 -1,5 -0,6
11 Juomien valmistus 1,1 -1,9 4,2 5,9
13 Tekstiilien valmistus 0,6 -10,8 -1,0 1,5
14 Vaatteiden valmistus 0,4 -31,8 -21,7 3,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 -2,0 -2,0 -6,8
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,6 -5,0 7,1 5,7
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,8 -1,5 -1,5 -2,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,5 -7,1 -0,3 1,2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2,9 -0,9 12,6 -0,4
24 Metallien jalostus 4,2 0,1 5,0 3,5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,7 5,6 16,6 3,7
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 10,9 -3,1 6,5 6,6
31 Huonekalujen valmistus 1,0 0,8 12,4 9,3
32 Muu valmistus 0,7 -0,9 -0,9 -5,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,9 -0,8 5,7 4,5
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 10,7 -5,6 -5,6 -3,6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 3,5 -3,8 0,3 -1,2
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 1,1 -5,6 -5,6 -1,8
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 40,7 -1,5 3,8 0,0
Investointitavarat 28,1 -0,8 7,9 2,5
Kestokulutustavarat 1,3 -3,5 8,1 4,3
Muut kulutustavarat 13,9 -10,1 -1,4 -0,9
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 7,9 -8,0 -0,8 0,0
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,2 -15,6 -2,1 5,1
16-17 Metsäteollisuus 13,5 -2,5 1,0 -0,4
19-22 Kemianteollisuus 13,7 -5,6 -5,6 -4,1
24-30 Metalliteollisuus 38,1 -1,3 7,2 1,9
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 12,6 -1,3 8,5 4,0
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 25,2 -1,4 9,0 3,2
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,7 -14,7 -7,3 -4,8

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2017, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Reetta Moilanen


Päivitetty 9.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. huhtikuu 2017, Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/04/ttvi_2017_04_2017-06-09_kat_001_fi.html