Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Televiestintä 2005

2005
Julkistukset
Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2005/index.html