Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2016, 3:e kvartalet

2016
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik