Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 10.3.2017

Kostnaden för arbetad timme steg med 1,7 procent under oktober-december från året innan

Under oktober–december 2016 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,7 procent under oktober–december 2016. Arbetskraftskostnaderna exkl. löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under samma period steg förtjänstnivåindexet med 1,0 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2016/04/tvki_2016_04_2017-03-10_tie_001_sv.html