Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2018, 1:a kvartalet

2018
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik