Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 7.12.2018

Kostnaden för arbetad timme steg med 1,3 procent under juli-september från året innan

Under juli-september 2018 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,4 procent under juli-september 2018.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 7.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/03/tvki_2018_03_2018-12-07_tie_001_sv.html