Arbetskraftskostnadsindex 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik