Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.3.2019

Kostnaden för arbetad timme steg med 1,2 procent under oktober-december från året innan

Under oktober-december 2018 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,2 procent under oktober-december 2018.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/04/tvki_2018_04_2019-03-08_tie_001_sv.html