Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* Muutos 2017/ 2016* 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Muutos 2018/ 2017* 2019/1*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -0,9 -0,1 -2,2 -0,3 -0,9 1,0 2,3 1,4 1,3 1,5 1,8
B-E Koko teollisuus -1,3 0,1 -4,6 -1,6 -1,9 -0,4 1,6 1,3 1,5 1,0 1,0
C Teollisuus -1,2 0,6 -4,7 -1,6 -1,7 -0,6 1,4 1,1 1,5 0,8 0,6
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,4 5,3 2,5 1,5 2,9 1,8 3,6 1,9 1,6 2,2 1,0
16, 17 Metsäteollisuus -3,9 -0,8 1,1 0,1 -0,9 2,0 2,2 1,2 1,5 1,8 1,9
19-22 Kemianteollisuus -5,5 5,1 0,6 0,6 0,1 -0,8 0,9 1,6 1,3 0,7 4,5
24-30 Metalliteollisuus -4,5 2,7 -11,0 -3,7 -4,3 1,8 -2,8 -0,3 1,0 -0,1 -3,7
F Rakentaminen -2,7 1,8 -2,5 -2,3 -1,4 2,7 1,8 3,5 4,4 3,1 3,8
G-N Yritystalouden palvelut -1,1 1,3 -0,0 1,4 0,4 2,7 1,7 0,9 0,3 1,4 0,3
G Kauppa 1,9 3,3 2,4 2,7 2,6 1,9 1,8 3,0 2,6 2,4 1,7
H Kuljetus ja varastointi -3,9 -0,4 -2,6 0,4 -1,6 5,2 1,9 2,0 0,7 2,4 -1,7
J Informaatio ja viestintä -1,8 0,2 3,2 5,6 1,8 2,7 2,4 -3,2 -5,2 -0,9 -0,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -2,4 -0,3 -0,6 -0,2 -0,9 2,0 -0,7 -1,4 -0,2 -0,1 -0,2
Valtio, J-R Yhteensä -5,7 -3,3 -2,2 -4,1 -3,9 -0,1 0,6 0,3 5,7 1,6 3,1
Kunta, D-S Yhteensä -2,9 -1,0 -2,8 -2,0 -2,2 -0,2 0,0 1,5 2,2 0,9 4,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/01/tvki_2019_01_2019-06-07_tau_006_fi.html