Arbetskraftskostnadsindex 2020, 1:a kvartalet

2020
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik