Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Skattepliktiga inkomster 2016

2016
Offentliggöranden