Liitetaulukko 1. Tehdyt työtunnit, työtunnin kustannus ja työvoimakustannus henkilötyövuotta kohti toimialoittain (TOL2008) ja sektoreittain vuonna 2012

Sektori / Toimiala Tehdyt työtunnit / henkilötyövuosi Työvoimakustannus, euroa/ tehty työtunti Työvoimakustannus, euroa / henkilötyövuosi
Sektorit yhteensä 1 600 31,6 50 600
Yksityinen sektori yhteensä (B-S) 1 630 32,0 52 200
Teollisuus ja rakentaminen (B-F) 1 660 34,4 57 000
Teollisuus yhteensä (B-E) 1 650 35,1 57 900
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 1 700 35,3 59 900
Teollisuus (C) 1 640 35,0 57 500
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 1 710 41,8 71 500
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ym. (E) 1 750 28,9 50 500
Rakentaminen (F) 1 690 31,8 53 700
Palvelualat (G-S) 1 620 30,7 49 600
Kuluttaja- ja liiketalouden palvelut (G-N) 1 640 30,5 49 900
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 1 620 29,0 46 900
Kuljetus ja varastointi (H) 1 690 29,7 50 300
Majoitus ja ravitsemistoiminta (I) 1 620 23,1 37 300
Informaatio ja viestintä (J) 1 630 41,1 66 800
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 1 590 41,9 66 600
Kiinteistöalan toiminta (L) 1 690 34,8 58 800
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 1 620 40,0 64 500
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 1 670 21,1 35 300
Hyvinvointipalvelut (O-S) 1 540 31,5 48 400
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 1 610 27,0 43 300
Kuntasektori yhteensä 1 540 29,5 45 400
Kunnat 1 540 28,6 44 100
Kuntayhtymät 1 530 31,7 48 600
Valtio 1 520 37,4 56 900

Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Jokimäki 029 551 3667, Pentti Jonninen , tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2012, Liitetaulukko 1. Tehdyt työtunnit, työtunnin kustannus ja työvoimakustannus henkilötyövuotta kohti toimialoittain (TOL2008) ja sektoreittain vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2012/tvtutk_2012_2014-09-26_tau_001_fi.html