Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter näringsgren (TOL 2008) och sektor år 2012

Sektor/näringsgren Arbetade timmar/årsverke Arbetskraftskostnad, euro/arbetad timme Arbetskraftskostnad, euro/årsverke
Sektorerna totalt 1 600 31,6 50 600
Privata sektorn totalt (B-S) 1 630 32,0 52 200
Industri och byggande (B-F) 1 660 34,4 57 000
Industrin totalt (B-E) 1 650 35,1 57 900
Utvinning av mineral (B) 1 700 35,3 59 900
Tillverkning (C) 1 640 35,0 57 500
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 1 710 41,8 71 500
Vattenförsörjning; avloppsrening etc. (E) 1 750 28,9 50 500
Byggverksamhet (F) 1 690 31,8 53 700
Servicenäringar (G-S) 1 620 30,7 49 600
Konsument- och företagstjänster (G-N) 1 640 30,5 49 900
Handel (G) 1 620 29,0 46 900
Transport och magasinering (H) 1 690 29,7 50 300
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 1 620 23,1 37 300
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 1 630 41,1 66 800
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1 590 41,9 66 600
Fastighetsverksamhet (L) 1 690 34,8 58 800
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) 1 620 40,0 64 500
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 1 670 21,1 35 300
Välfärdstjänster (O-S) 1 540 31,5 48 400
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 1 610 27,0 43 300
Kommunsektorn totalt 1 540 29,5 45 400
Kommuner 1 540 28,6 44 100
Samkommuner 1 530 31,7 48 600
Staten 1 520 37,4 56 900

Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3667, Pentti Jonninen , tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2012, Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter näringsgren (TOL 2008) och sektor år 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2012/tvtutk_2012_2014-09-26_tau_001_sv.html