Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 13.9.2007

En stor del av miljövårdsinvesteringarna inom industrin gällde luftvård

Investeringarna i miljövård inom industrin uppgick år 2005 till omkring 150 miljoner euro, dvs. de låg på nästan samma nivå som året innan. Flest miljövårdsinvesteringar (45 %) allokerades till luftvård. Till vattenvård allokerades 26 procent och till avfallshantering, markvård och grundvattenskydd 27 procent. Andelen avfallshantering, markvård och grundvattenskydd av miljövårdsinvesteringarna har gradvis ökat inom industrin, och år 2005 översteg den för första gången vattenvårdsandelen.

År 2005 gjordes de största miljövårdsinvesteringarna inom skogsindustrin, där massa- och pappersindustrins investeringar ökade till 57 miljoner euro. Näst störst var investeringarna inom kemi- och mineralindustrin, 37 miljoner euro. Inom båda dessa industribranscher var luftvården det största investeringsobjektet.

Inom industrin uppkommer dessutom drifts- och underhållsutgifter samt andra verksamhetskostnader, såsom t.ex. administrations- och forskningskostnader, till följd av miljövårdsanordningar och -åtgärder. Verksamhetsutgifterna för miljövård var år 2005 något över 470 miljoner euro. Av drifts- och underhållsutgifterna för miljövården allokerades 44 procent till vattenvård, 31 procent till avfallshantering och 24 procent till luftvård.

Statistikcentralen har sedan år 1992 samlat in uppgifter om miljöutgifter inom industrin.

Allokering av investeringarna i miljöskydd

Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 13.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2005/tymm_2005_2007-09-13_tie_001_sv.html