Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 26.8.2008

Av miljövårdsinvesteringarna inom industrin gällde 40 procent luftvård

År 2006 uppgick investeringarna i miljövård inom industrin till totalt 142 miljoner euro, dvs. de låg på nästan samma nivå som året innan. Flest miljövårdsinvesteringar (40 %) allokerades till luftvård. Till vattenvård allokerades 30 procent och till avfallshantering, markvård och grundvattenskydd 28 procent. Till luftvård allokerades betydande investeringar när det gäller nästan alla industribranscher, inom energiförsörjningen närmare 90 procent av miljöinvesteringar.

Skogsindustrin var den bransch som investerade mest i miljövård. Inom massa- och pappersindustrin uppgick investeringarna till 46 miljoner euro. När det gällde skogsindustrins miljöinvesteringar allokerades den största delen till vattenvården. Näst störst var investeringarna inom kemi- och mineralindustrin, där investeringarna ökade till 44 miljoner euro. Ungefär hälften allokerades till avfallshantering samt markvård och grundvattenskydd.

Till följd av miljövårdsanordningar och -åtgärder uppkommer dessutom drifts- och underhållsutgifter samt andra verksamhetskostnader, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetsutgifterna för miljövård var år 2006 något över 500 miljoner euro av vilket hälften fördelades nästan jämnt mellan skogsindustrin och kemi- och mineralindustrin. Av drifts- och underhållsutgifterna för miljövården allokerades 39 procent till vattenvård, 34 procent till avfallshantering och 26 procent till luftvård.

Statistikcentralen har sedan år 1992 samlat in uppgifter om miljöutgifter inom industrin.

Allokering av investeringarna i miljöskydd 1995-2006

Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 26.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2006/tymm_2006_2008-08-26_tie_001_sv.html