Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 8.5.2014

Industrin investerade i miljöskydd mer år 2012 än tidigare

År 2012 investerade industrin mer än tidigare i miljöskydd, omkring 302 miljoner euro. De största investerarna inom industribranscherna var metallindustrin samt energiförsörjningen. Miljöinvesteringar allokerades mest till luftskydd. Av alla industrins miljöutgifter utgjordes den största delen dock av verksamhetsutgifter för miljöskydd, av vilka huvuddelen utgörs av drifts- och underhållskostnader för miljöskyddsutrustningar.

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2012

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2012

Industrins investeringar i miljöskydd var totalt omkring 302 miljoner euro år 2012, vilket är mer än någonsin tidigare. Mest investerade metallindustrin och energiförsörjningen, där miljöinvesteringarna uppgick till över 70 miljoner euro. Merparten av miljöinvesteringarna inom energiproduktionen och hälften av miljöinvesteringarna inom metallindustrin hänförde sig till luftskydd.

Största delen, 45 procent, av industrins samtliga miljöinvesteringar allokerades till luftskydd, totalt 136 miljoner euro. Denna summa innehåller investeringar i flera olika delområden av hanteringen av luftutsläpp. Statistiken omfattar emellertid inte en del av åtgärderna för minskning av växthusgasutsläpp, eftersom statistiken inte täcker energisparåtgärder.

Vattenskyddets andel steg åter till den näst största och var 28 procent av alla miljöinvesteringar. Andelen avfallshantering samt markvård och grundvattenskydd var 22 procent.

Förutom investeringar uppkommer driftskostnader samt andra verksamhetsutgifter för miljöskyddsutrustningar och -åtgärder, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetsutgifterna för miljöskydd var år 2012 nästan 560 miljoner euro, vilket utgjorde 65 procent av alla miljöskyddsutgifter inom industrin. Den största delen av alla verksamhetsutgifter utgjordes av drifts- och underhållskostnader för olika miljöskyddsutrustningar. Av dessa allokerades fortfarande den största andelen till vattenskydd, dvs. 42 procent av drifts- och underhållskostnaderna för miljöskydd år 2012.


Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2012/tymm_2012_2014-05-08_tie_001_sv.html