Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 5. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenojen kohdentuminen

  Ilma Vesi Jäte Muu Yhteensä
1000 €
2011 148 607 195 295 174 648 4 692 523 243
2012 147 624 210 020 146 547 1 263 505 456
2013 164 158 181 910 171 377 2 519 519 965

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 029 551 3760, Merja Eskelinen 029 551 3255, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2013, Liitetaulukko 5. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenojen kohdentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2013/tymm_2013_2015-03-27_tau_005_fi.html