Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 27.3.2015

Industrin använde nästan 900 miljoner euro för miljöskydd år 2013

År 2013 investerade industrin omkring 277 miljoner euro i miljöskydd. Miljöinvesteringar allokerades mest till luftskydd. De största investerarna inom industribranscherna var energiförsörjningen, den kemiska industrin och gruvindustrin. Industrins miljöskyddsutgifter uppgick till totalt 885 miljoner euro varav största delen utgjordes av verksamhetsutgifter för miljöskydd.

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2013

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2013

Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa 029 551 3760, Merja Eskelinen 029 551 3255, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2013/tymm_2013_2015-03-27_tie_001_sv.html