Tabellbilaga 2. De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk härkomst i åldern 18–74 år efter bakgrundsland år 2011 1)

Yrkesgrupper (3-siffernivå) Sysselsatta Män, % 2) Av sysselsatta med utländsk bagrund, % Av alla sysselsatta, %
Ryssland / Det forna Sovjetunionen 911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 2 400 13,8 21,3 3,1
522 Försäljare och butiksinnehavare 1 952 20,6 42,1 1,5
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 1 119 5,3 27,7 1,0
833 Förare av tunga motorfordon 1 023 92,2 31,6 1,9
711 Byggnadsarbetare m.fl. 848 92,2 21,0 1,4
332 Inköps- och försäljningsagenter 692 46,4 39,3 1,1
933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 681 66,4 29,9 1,9
221 Läkare 606 32,7 40,9 3,2
333 Förmedlare av företagstjänster 555 40,2 60,7 2,9
412 Kontorssekreterare 532 8,8 48,0 1,1
Estland 911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 2 800 9,2 24,8 3,6
711 Byggnadsarbetare m.fl. 2 001 95,0 49,6 3,4
833 Förare av tunga motorfordon 1 011 96,5 31,2 1,9
522 Försäljare och butiksinnehavare 675 20,0 14,6 0,5
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 522 3,6 12,9 0,5
712 Byggnadshantverkare 473 97,7 42,2 1,8
933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 378 67,5 16,6 1,1
612 Djuruppfödare 356 48,9 34,7 1,6
322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 306 2,9 22,5 0,5
515 Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel 303 47,2 22,5 1,0
Det forna Jugoslavien 911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 352 37,2 3,1 0,5
833 Förare av tunga motorfordon 214 97,7 6,6 0,4
512 Restaurang- och storhushållspersonal 183 81,4 4,1 0,4
522 Försäljare och butiksinnehavare 177 42,4 3,8 0,1
711 Byggnadsarbetare m.fl. 175 97,7 4,3 0,3
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 164 6,7 4,1 0,1
933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 147 92,5 6,5 0,4
723 Maskinmontörer och reparatörer 99 97,0 7,3 0,2
611 Åker- och trädgårdsodlare 91 46,2 9,1 0,5
515 Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel 90 80,0 6,7 0,3
Kina 512 Restaurang- och storhushållspersonal 408 71,1 9,2 1,0
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 256 30,9 2,3 0,3
513 Serveringspersonal 193 53,9 9,9 1,2
215 Specialister inom elektroteknik 158 60,8 12,3 0,8
231 Universitets- och högskollärare 137 63,5 6,9 0,8
311 Experter inom fysik, kemi och teknik 130 58,5 7,7 0,2
332 Inköps- och försäljningsagenter 126 43,7 7,1 0,2
251 Specialister inom systemarbete 114 59,6 6,3 0,3
522 Försäljare och butiksinnehavare 111 38,7 2,4 0,1
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 78 15,4 1,9 0,1
Turkiet 512 Restaurang- och storhushållspersonal 1 085 96,0 24,4 2,6
524 Annan försäljningspersonal 164 83,5 10,0 0,6
513 Serveringspersonal 139 89,2 7,1 0,9
941 Köks- och restaurangbiträden 114 86,8 7,1 0,6
522 Försäljare och butiksinnehavare 74 73,0 1,6 0,1
833 Förare av tunga motorfordon 67 .. 2,1 0,1
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 61 50,8 0,5 0,1
141 Hotell- och restaurangchefer 45 93,3 19,7 2,2
933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 42 .. 1,8 0,1
332 Inköps- och försäljningsagenter 34 .. 1,9 0,1
Vietnam 933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 221 78,7 9,7 0,6
512 Restaurang- och storhushållspersonal 210 53,3 4,7 0,5
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 160 26,3 1,4 0,2
522 Försäljare och butiksinnehavare 135 31,1 2,9 0,1
821 Hopsättare, industriprodukter 110 54,5 8,5 0,5
611 Åker- och trädgårdsodlare 108 63,0 10,9 0,6
514 Frisörer, kosmetologer m.fl. 102 15,7 9,9 0,6
513 Serveringspersonal 98 39,8 5,0 0,6
524 Annan försäljningspersonal 79 34,2 4,8 0,3
816 Processoperatörer, livsmedelsindustri 79 45,6 7,8 0,5
Sverige 532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 164 14,6 4,1 0,1
522 Försäljare och butiksinnehavare 121 47,1 2,6 0,1
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 114 26,3 1,0 0,1
531 Barnskötare och skolgångsbiträden 102 24,5 6,8 0,2
711 Byggnadsarbetare m.fl. 76 92,1 1,9 0,1
234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare 59 30,5 7,6 0,1
251 Specialister inom systemarbete 59 84,7 3,3 0,2
512 Restaurang- och storhushållspersonal 57 52,6 1,3 0,1
322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 52 13,5 3,8 0,1
231 Universitets- och högskollärare 51 74,5 2,6 0,3
Thailand 911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 552 1,1 4,9 0,7
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 227 .. 5,6 0,2
512 Restaurang- och storhushållspersonal 168 23,8 3,8 0,4
513 Serveringspersonal 130 16,9 6,7 0,8
522 Försäljare och butiksinnehavare 121 6,6 2,6 0,1
941 Köks- och restaurangbiträden 121 11,6 7,6 0,6
816 Processoperatörer, livsmedelsindustri 81 7,4 8,0 0,5
611 Åker- och trädgårdsodlare 75 18,7 7,5 0,4
524 Annan försäljningspersonal 72 16,7 4,4 0,3
514 Frisörer, kosmetologer m.fl. 62 .. 6,0 0,4
Tyskland 231 Universitets- och högskollärare 158 67,1 8,0 0,9
221 Läkare 84 61,9 5,7 0,4
311 Experter inom fysik, kemi och teknik 83 77,1 4,9 0,1
235 Andra specialister inom undervisning 64 57,8 4,9 0,2
251 Specialister inom systemarbete 63 95,2 3,5 0,2
332 Inköps- och försäljningsagenter 61 59,0 3,5 0,1
242 Specialister inom administration 59 72,9 7,0 0,2
214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik) 57 82,5 5,5 0,1
234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare 56 19,6 7,2 0,1
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring och information 51 76,5 6,0 0,2
Storbritannien 231 Universitets- och högskollärare 144 77,1 7,3 0,9
235 Andra specialister inom undervisning 105 78,1 8,1 0,4
251 Specialister inom systemarbete 92 91,3 5,1 0,3
512 Restaurang- och storhushållspersonal 59 .. 1,3 0,1
264 Journalister, författare och språkvetare 53 77,4 5,7 0,4
122 Försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer 52 100,0 12,1 0,4
234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare 51 31,4 6,6 0,1
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring och information 50 92,0 5,8 0,2
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. 49 57,1 0,4 0,1
214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik) 46 93,5 4,4 0,1
1) I tabellen ingår de tio största bakgrundsländerna efter antalet sysselsatta med utländsk bakgrund och från varje bakgrundsland ingår de tio vanligaste yrkesgrupperna enligt Yrkesklassificeringen 2010 (3-siffernivå). I materialet saknade ungefär 6,9 procent av de sysselsatta med utländsk bakgrund en yrkesuppgift.
2) ..= Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 09 1734 2973, Marketta Oinonen 09 1734 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2011, Tabellbilaga 2. De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk härkomst i åldern 18–74 år efter bakgrundsland år 2011 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/04/tyokay_2011_04_2013-11-06_tau_002_sv.html