Tabellbilaga 2. Den ekonomiska försörjningskvoten efter landskap åren 2003, 2008, 2012 och 2013

Landskap          2003      2008      2012      2013     
Åland 103,0 96,7 104,6 105,8
Nyland 105,8 98,2 106,8 111,2
Österbotten 131,3 118,6 123,2 126,0
Egentliga Finland 131,0 119,4 132,6 137,7
Egentliga Tavastland 135,4 125,4 132,5 137,9
Birkaland 134,6 123,5 133,3 140,5
Mellersta Österbotten 149,0 137,1 140,2 143,5
Södra Österbotten 149,1 137,8 142,2 145,7
Satakunta 149,7 136,6 145,6 149,3
Päijänne-Tavastland 142,0 134,5 145,4 153,0
Norra Savolax 160,6 147,3 149,0 153,3
Södra Karelen 155,9 146,0 150,9 154,1
Norra Österbotten 151,9 143,2 151,2 156,1
Mellersta Finland 152,8 141,6 150,5 158,6
Kymmenedalen 147,8 143,0 156,8 162,6
Lappland 169,9 155,0 157,8 163,4
Södra Savolax 164,5 153,8 159,9 165,0
Norra Karelen 175,3 161,4 164,9 168,5
Kajanaland 186,6 169,1 166,8 176,6

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2013, Tabellbilaga 2. Den ekonomiska försörjningskvoten efter landskap åren 2003, 2008, 2012 och 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/04/tyokay_2013_04_2015-03-12_tau_002_sv.html