Liitetaulukko 1. Työlliset ammattiaseman, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2014 (ennakkotieto)

Sukupuoli Ikäryhmä Palkansaajat Yrittäjät Työlliset Yrittäjien osuus
työllisistä, %
Yhteensä Ikäryhmät yhteensä 2 024 476 243 259 2 267 735 10,7
18 - 24 213 259 4 753 218 012 2,2
25 - 34 465 465 33 714 499 179 6,8
35 - 44 462 934 58 388 521 322 11,2
45 - 54 495 226 80 870 576 096 14,0
55 - 64 364 826 63 268 428 094 14,8
65 - 74 22 766 2 266 25 032 9,1
Miehet Ikäryhmät yhteensä 959 711 162 148 1 121 859 14,5
18 - 24 97 234 2 834 100 068 2,8
25 - 34 238 146 21 921 260 067 8,4
35 - 44 228 726 38 690 267 416 14,5
45 - 54 226 745 54 389 281 134 19,3
55 - 64 156 975 42 721 199 696 21,4
65 - 74 11 885 1 593 13 478 11,8
Naiset Ikäryhmät yhteensä 1 064 765 81 111 1 145 876 7,1
18 - 24 116 025 1 919 117 944 1,6
25 - 34 227 319 11 793 239 112 4,9
35 - 44 234 208 19 698 253 906 7,8
45 - 54 268 481 26 481 294 962 9,0
55 - 64 207 851 20 547 228 398 9,0
65 - 74 10 881 673 11 554 5,8

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 029 551 3396, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2014, Liitetaulukko 1. Työlliset ammattiaseman, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2014 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2015-12-11_tau_001_fi.html