Publicerad: 11.12.2015

Var fjärde företagare över 54 år

Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2014 fanns det något under 2,3 miljoner sysselsatta. Antalet personer som hade yrkesställningen företagare var 243 000, vilket var 10,7 procent av alla sysselsatta. Av företagarna var 27 procent över 54 år och bara 2 procent under 25 år. Kvinnornas andel av företagarna var 33 procent. Företagarna omfattar också lantbruksföretagarna.

Sysselsatta efter yrkessällning åren 1987–2014*

Sysselsatta efter yrkessällning åren 1987–2014*
*Preliminär uppgift

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2015-12-11_tie_001_sv.html