Sysselsättning 2018, Bakgrundsuppgifter om arbetslösa

2018
Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
Offentliggöranden