Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, augusti

Arbetskraftsundersökning 2018, december

2018
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar