Arbetskraftsundersökning 2019, juli

2019
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar