Tabellbilaga 1. Utsökningsgäldenärer efter utsökningsverk 2009

Utsökningsverk Gäldenärer, antal Totalsaldo av utsökningsskulder, 1000 euro Anhängiga utsökningsärenden, antal
Utsökningsverket i Helsingfors 37 172 872 233 196 099
Utsökningsverket i Egentliga Tavastland 8 049 112 383 50 145
Utsökningsverket i Norra Karelen 6 662 82 690 39 701
Utsökningsverket i Mellersta Finland 10 267 123 276 53 839
Utsökningsverket i Kajanaland 2 891 27 570 15 244
Utsökningsverket i Länsi-Pohja 3 451 39 797 15 918
Utsökningsverket i Kymmenedalen 7 678 91 560 39 253
Utsökningsverket i Norra Savolax 10 172 129 614 57 894
Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland 9 278 126 209 52 630
Utsökningsverket i Södra Karelen 5 608 55 361 33 321
Utsökningsverket i Södra Savolax 7 257 98 230 45 888
Utsökningsverket i Uleåborgsregionen 12 328 150 995 75 985
Utsökningsverket i Satakunta 11 943 153 580 68 679
Utsökningsverket i Brahestadsregionen 4 683 59 087 29 714
Utsökningsverket i Lappland 5 220 80 580 28 636
Utsökningsverket i Södra Österbotten 6 791 81 360 38 959
Utsökningsverket i Birkaland 21 406 321 263 143 134
Utsökningsverket i Egentliga Finland 20 427 443 904 113 564
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten 9 874 151 369 64 053
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland 23 198 343 740 125 534
Utsökningsverket i Västra Nyland 18 133 370 086 109 135
Åland 982 9 038 6 102
Totalt 243 470 3 923 935 1 403 427

Källa: Ulosottoasiat 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2009, Tabellbilaga 1. Utsökningsgäldenärer efter utsökningsverk 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2009/uloa_2009_2010-09-20_tau_001_sv.html