Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2011

Utsökningsverket Gäldenärer,
antal
Totalsaldo av
utsökningsskulder,
1 000 euro
Anhängiga
utsökningsärenden,
antal
Utsökningsverket i Helsingfors 35 774 802 025 227 209
Utsökningsverket i Egentliga Tavastland 7 762 103 660 61 220
Utsökningsverket i Norra Karelen 6 827 68 208 48 477
Utsökningsverket i Mellersta Finland 9 957 118 458 64 065
Utsökningsverket i Kajanaland 2 815 23 750 18 083
Utsökningsverket i Länsi-Pohja 3 871 40 909 23 975
Utsökningsverket i Kymmenedalen 7 900 95 794 51 831
Utsökningsverket i Norra Savolax 10 227 131 889 66 227
Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland 9 004 131 096 56 180
Utsökningsverket i Södra Karelen 5 475 65 727 37 792
Utsökningsverket i Södra Savolax 6 860 81 111 49 483
Utsökningsverket i Uleåborgsregionen 11 200 120 784 75 768
Utsökningsverket i Satakunta 12 477 173 306 89 689
Utsökningsverket i Brahestadsregionen 4 961 60 630 38 017
Utsökningsverket i Lappland 5 155 56 960 36 938
Utsökningsverket i Södra Österbotten 6 688 72 190 44 198
Utsökningsverket i Birkaland 21 420 332 350 150 675
Utsökningsverket i Egentliga Finland 21 648 435 216 149 780
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten 9 361 141 264 67 252
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland 23 823 402 530 160 391
Utsökningsverket i Västra Nyland 18 966 328 808 131 667
Åland 825 8 662 5 811
Totalt 242 996 3 795 326 1 654 728

Källa: Utsökningsärenden 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Pekka Hänninen 09 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2011, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2011/uloa_2011_2012-04-05_tau_001_sv.html