Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2014

Utsökningsverket Gäldenärer, antal 1) Totalsaldo av utsökningsskulder, 1000 euro Anhängiga utsökningsärenden, antal
Utsökningsverket i Helsingfors 38 389 899 763 269 652
Utsökningsverket i Egentliga Tavastland 8 103 129 800 68 344
Utsökningsverket i Norra Karelen 7 017 76 655 51 502
Utsökningsverket i Mellersta Finland 10 037 120 268 66 406
Utsökningsverket i Kajanaland 3 018 30 703 20 477
Utsökningsverket i Länsi-Pohja 3 824 45 767 25 782
Utsökningsverket i Kymmenedalen 10 203 122 518 73 842
Utsökningsverket i Norra Savolax 10 972 152 931 73 075
Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland 8 824 138 724 56 185
Utsökningsverket i Södra Karelen 5 318 64 797 36 385
Utsökningsverket i Södra Savolax 5 956 88 301 45 420
Utsökningsverket i Uleåborgsregionen 9 664 126 132 68 810
Utsökningsverket i Satakunta 11 708 173 919 86 940
Utsökningsverket i Brahestadsregionen 4 454 61 728 34 615
Utsökningsverket i Lappland 5 189 61 763 35 182
Utsökningsverket i Södra Österbotten 7 007 87 470 50 211
Utsökningsverket i Birkaland 20 213 357 289 146 725
Utsökningsverket i Egentliga Finland 20 215 385 144 150 370
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten 8 195 156 898 60 829
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland 22 913 400 937 168 676
Utsökningsverket i Västra Nyland 17 450 339 484 125 394
Åland 856 8 306 4 244
Totalt 239 525 4 029 298 1 719 066
1) Siffrorna i tabellen omfattar alla utsökningsgäldenärer

Källa: Utsökningsärenden 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 551 3242, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2014, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2014/uloa_2014_2015-04-08_tau_001_sv.html