Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2015

Utsökningsverket Gäldenärer,
antal
Totalsaldo av
utsökningsskulder,
1000 euro
Anhängiga
utsökningsärenden,
antal
Utsökningsverket
i Helsingfors
31 857 885 380 210 554
Utsökningsverket
i Egentliga Tavastland
8 178 136 808 68 074
Utsökningsverket
i Norra Karelen
6 148 75 309 46 925
Utsökningsverket
i Mellersta Finland
9 674 119 491 64 774
Utsökningsverket
i Kajanaland
2 572 29 914 17 887
Utsökningsverket
i Länsi-Pohja
3 328 50 490 23 685
Utsökningsverket
i Kymmenedalen
8 341 151 474 62 674
Utsökningsverket
i Norra Savolax
9 779 168 906 68 868
Utsökningsverket
i Päijänne-Tavastland
8 583 132 180 54 918
Utsökningsverket
i Södra Karelen
5 192 67 254 33 788
Utsökningsverket
i Södra Savolax
6 392 87 526 45 587
Utsökningsverket
i Uleåborgsregionen
9 576 129 388 65 527
Utsökningsverket
i Satakunta
11 249 164 297 84 698
Utsökningsverket
i Brahestadsregionen
4 451 52 296 33 967
Utsökningsverket
i Lappland
4 650 61 150 31 534
Utsökningsverket
i Södra Österbotten
6 712 88 933 48 994
Utsökningsverket
i Birkaland
19 406 333 499 138 821
Utsökningsverket
i Egentliga Finland
20 843 384 940 147 757
Utsökningsverket
i Mellersta Österbotten
och Österbotten
8 242 169 621 62 068
Utsökningsverket
i Östra Nyland
och Mellannyland
23 967 420 326 170 766
Utsökningsverket
i Västra Nyland
18 409 363 950 127 404
Åland 833 10 266 4 169
Totalt 228 382 4 083 397 1 613 439

Källa: Utsökningsärenden 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 551 3242, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 8.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2015, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2015/uloa_2015_2016-04-08_tau_001_sv.html