Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2016

Utsökningsverket Gäldenärer,
antal
Totalsaldo av
utsökningsskulder,
1 000 euro
Anhängiga
utsökningsärenden,
antal
Utsökningsverket
i Helsingfors
34 742 899 092 217 851
Utsökningsverket
i Egentliga Tavastland
8 322 137 567 67 670
Utsökningsverket
i Norra Karelen
7 010 80 371 52 403
Utsökningsverket
i Mellersta Finland
10 349 124 835 67 758
Utsökningsverket
i Kajanaland
2 837 29 411 17 030
Utsökningsverket
i Länsi-Pohja
3 566 49 012 24 594
Utsökningsverket
i Kymmenedalen
9 129 154 398 66 614
Utsökningsverket
i Norra Savolax
10 536 171 830 71 628
Utsökningsverket
i Päijänne-Tavastland
8 692 140 681 54 298
Utsökningsverket
i Södra Karelen
5 553 94 761 33 731
Utsökningsverket
i Södra Savolax
6 572 93 393 46 221
Utsökningsverket
i Uleåborgsregionen
9 537 132 075 65 055
Utsökningsverket
i Satakunta
12 468 165 105 87 640
Utsökningsverket
i Brahestadsregionen
4 508 49 040 31 415
Utsökningsverket
i Lappland
5 010 57 170 31 284
Utsökningsverket
i Södra Österbotten
7 157 91 446 50 054
Utsökningsverket
i Birkaland
20 703 341 421 142 411
Utsökningsverket
i Egentliga Finland
22 129 416 116 160 942
Utsökningsverket
i Mellersta Österbotten
och Österbotten
9 210 170 189 67 318
Utsökningsverket
i Östra Nyland och
Mellannyland
25 397 430 401 177 553
Utsökningsverket
i Västra Nyland
18 822 345 262 132 240
Åland 1 477 16 396 5 585
Totalt 243 726 4 189 972 1 671 295

Källa: Utsökningsärenden 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 551 3242, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2016, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2016/uloa_2016_2017-04-07_tau_001_sv.html