Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2017

Utsökningsverket Gäldenärer, antal Totalsaldo av utsökningsskulder, 1000 euro Anhängiga utsökningsärenden, antal
Utsökningsverket i Helsingfors 37 233 925 832 228 216
Utsökningsverket i Egentliga Tavastland 9 074 157 536 77 033
Utsökningsverket i Norra Karelen 7 020 83 515 51 846
Utsökningsverket i Mellersta Finland 10 256 143 977 73 874
Utsökningsverket i Kajanaland 2 622 30 376 17 451
Utsökningsverket i Länsi-Pohja 3 797 64 361 27 898
Utsökningsverket i Kymmenedalen 8 342 170 453 68 513
Utsökningsverket i Norra Savolax 10 755 193 432 76 659
Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland 8 839 143 990 59 094
Utsökningsverket i Södra Karelen 5 576 88 385 36 030
Utsökningsverket i Södra Savolax 6 526 102 900 49 261
Utsökningsverket i Uleåborgsregionen 10 471 152 998 77 412
Utsökningsverket i Satakunta 11 991 178 133 90 882
Utsökningsverket i Brahestadsregionen 4 770 56 775 34 617
Utsökningsverket i Lappland 5 040 61 140 33 148
Utsökningsverket i Södra Österbotten 7 586 105 684 58 413
Utsökningsverket i Birkaland 20 348 391 347 147 244
Utsökningsverket i Egentliga Finland 21 523 412 793 163 046
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten 9 142 180 370 70 901
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland 25 304 485 426 188 109
Utsökningsverket i Västra Nyland 18 953 375 245 139 846
Åland 947 14 609 4 932
Totalt 246 115 4 519 277 1 774 425

Källa: Utsökningsärenden 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen 029 551 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 6.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2017, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2017/uloa_2017_2018-04-06_tau_001_sv.html