Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2018

Utsökningsverket Gäldenärer, antal Totalsaldo av utsökningsskulder, 1000 euro Anhängiga utsökningsärenden, antal
Utsökningsverket i Helsingfors 47 882 1 190 912 307 681
Utsökningsverket i Egentliga Tavastland 10 442 182 972 87 245
Utsökningsverket i Norra Karelen 8 709 111 612 69 415
Utsökningsverket i Mellersta Finland 12 868 179 660 95 897
Utsökningsverket i Kajanaland 3 212 38 729 20 775
Utsökningsverket i Länsi-Pohja 4 395 80 728 34 238
Utsökningsverket i Kymmenedalen 8 735 179 750 69 954
Utsökningsverket i Norra Savolax 11 591 227 074 87 359
Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland 12 718 197 894 86 299
Utsökningsverket i Södra Karelen 7 106 115 806 51 266
Utsökningsverket i Södra Savolax 8 788 145 385 68 957
Utsökningsverket i Uleåborgsregionen 13 445 196 349 101 148
Utsökningsverket i Satakunta 13 774 212 159 106 625
Utsökningsverket i Brahestadsregionen 5 697 79 339 44 293
Utsökningsverket i Lappland 6 317 86 270 43 698
Utsökningsverket i Södra Österbotten 8 719 126 436 69 359
Utsökningsverket i Birkaland 24 208 421 988 180 815
Utsökningsverket i Egentliga Finland 26 665 519 174 211 229
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten 10 116 203 244 80 420
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland 33 530 583 395 249 575
Utsökningsverket i Västra Nyland 23 081 461 481 171 869
Åland 1 152 12 124 6 198
Totalt 303 150 5 552 482 2 244 315

Källa: Utsökningsärenden 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2018, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2018/uloa_2018_2019-04-10_tau_001_sv.html