Publicerad: 10.4.2019

303 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2018 med 23 procent från året innan. Också den totala summan av utsökningsskulden var 23 procent större än under motsvarande period året innan. I slutet av år 2018 var antalet utsökningsgäldenärer totalt ungefär 303 000 och deras utsökningsskuld var sammanlagt 5,6 miljarder euro. Under hela år 2018 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 578 000 och av dem upphörde 275 000 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2018. De ökade siffrorna förklaras delvis av ändrade tidtabeller för skatteåterbäring under år 2018 och 2019, då fler utsökningsärenden än vanligt lämnades öppna i slutet av år 2018 för att vänta på följande tidpunkt för skatteåterbäring.


Källa: Utsökningsärenden 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (179,7 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2018/uloa_2018_2019-04-10_tie_001_sv.html