Publicerad: 9.4.2020

Totalt 258 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2019

Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2019 15 procent färre än under motsvarande tidpunkt året innan. I slutet av år 2019 var antalet utsökningsgäldenärer totalt ungefär 258 000 och deras utsökningsskuld var sammanlagt 5,6 miljarder euro. Under hela år 2019 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 561 800 och av dem upphörde 303 800 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2019.


Källa: Utsökningsärenden 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 5 513 691, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (178,7 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2019/uloa_2019_2020-04-09_tie_001_sv.html