Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 18.9.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 465 290 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 465 290 i slutet av augusti 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti med 14 020 personer, dvs. med 2 740 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 9 860 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 4 160 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-augusti flyttade 19 230 personer till Finland från utlandet, medan 9 370 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 950 färre och antalet utvandringar var 140 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 5 700 och av utvandrarna 6 280 finska medborgare.

Under januari-august föddes 38 770 barn, dvs. 610 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 34 610, dvs. 50 personer fler än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 178 520 under perioden januari-augusti. Jämfört med januari-augusti året innan var det en minskning med 2 270 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/08/vamuu_2014_08_2014-09-18_tie_001_sv.html